2021-05-06 07:51:48

Ličko-senjska županija osigurala školsku prehranu za 284 učenika osnovnih škola

Zupan Licko-senjske zupanije je potpisao Ugovor sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o dodjeli bespovratnih sredstava za osiguravanje skolske prehrane za djecu u riziku od siromastva za Projekt ,,OBROK ZA SVE" ukupne vrijednosti 226.345,59 kn.

Projekt se provodi za skolsku godinu 2020./2021., a financira se iz sredstava Fonda europske pomoci za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoc za razdoblje 2014.-2020. i Drzavnog proracuna Republike Hrvatske.

Kroz Projekt osigurana je besplatna prehrana za 284 ucenika iz  socijalno ugrozenih obitelji iz sedam osnovnih skola, a to su: OS Zrinskih i Frankopana Otocac, OS ,,Milan Sekulic" Lovinac, OS Donji Lapac, OS ,,Anz Frankopan" Kosinj, OS Perusic, OS Kralja Tomislava, Udbina i OS S.S. Kranjcevica Senj, koje su partneri u Projektu.


Osnovna škola zrinskih i frankopana Otočac