2021-05-24 11:49:46

POZIV RODITELJIMA - "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" u školskoj godini 2021./2022.

Ličko-senjska županija u suradnji sa Osnovnom školom Zrinskih i Frankopana Otočac kao partnerom, priprema prijavu na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./2022.)“.

 

     

 

 

 

 

Svrha Projekta je osiguravanje kvalitetne i redovite prehrane najpotrebitije djece u cilju poboljšanja kvalitete života te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD –a) u okviru Operativnog programa za/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014./2020.

Obvezan kriterij za određivanje ciljne skupine je dječji doplatak, odnosno

djeca iz obitelji koja su korisnici prava na doplatak za djecu (kriterij se dokazuje važećim dokumentima izdanim u 2021. god.) kao što su:

1. Rješenje od HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu, ili

2.  Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu, ili 

3. Uvjerenje HMZO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu, ili

4. Potvrda o visini prihoda i primitaka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

Molim roditelje učenika koji ispunjavanju navedeni kriterij za uključivanje u Projekt osiguravanja besplatne školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u školskoj godini 2021./2022.  da dostave potrebnu dokumentaciju u Školu, najkasnije do 28. svibnja 2021. godine do 12,00 sati kojom se dokazuje da zadovoljavaju navedeni kriterij. 

NAPOMENA: Kako bi učenik bio prihvatljiv za sudjelovanje u Projektu, Školi je potrebno dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija, a na Projekt će se moći prijaviti samo oni učenici koji nisu ostvarili pravo na besplatan obrok po drugoj osnovi.

Za dodatne informacije možete kontaktirati broj: (053)772-411

U Otočcu, 24. svibnja 2021.

                                                        ravnateljica: Jasminka Devčić, prof.


Osnovna škola zrinskih i frankopana Otočac