preskoči na sadržaj
Županijsko stručno vijeće

Županijsko stručno vijeće učitelja/ica hrvatskoga jezika Ličko-senjske županije održano je u OŠ dr. Jure Turića u Gospiću 27. ožujka 2018. s početkom u 14:00 sati u trajanju od četiri sata.

Teme: Kvalitativna analiza književnih tekstova i potpora učenicima, predavač: Dradocjenka Bilović, prof.

          Uporaba tableta u nastavi Hrvatskoga jezika, predavač: Debora Lukac, prof.

Kompetencije koje su učitelji stekli

 Učitelji su:

 • poslušali predavanje i praktičan primjer o kvalitativnoj analizi književnih tekstova i potporu učenicima na primjeru iz prakse
 • dobili tabllice i materijale za rad i samostalno korištenje
 • poslušali uvodno predavanje o uporabi IKT-e u nastavi
 • samostalno rješavali zadatke na tabletu

 

  

LiDraNo 2018.

Na Županojskoj smotri literarnog, dramskog - scenskog nastupa učenica OŠ Zrinskih i Frankpona Otočac, Marija Rubčić pod vodstvom mentorice Dragocjenke Bilović , monologom "Ole i Trufa"  proslijeđena je na Državnu smotru.

8. Simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika

                                                    8. Simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskog jezika Sveti Martin na Muri (16.-19. studenoga 2017.)

 

Učitelji i nastavnici Hrvatskog jezika sudjelovali su na 8.Simpoziju učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika  u Svetom Martinu na Muri. Voditelji programa su viši savjetnik za Hrvatski jezik dr.sc. Srećko Listeš i viša savjetnca za Hrvatski jezik Linda Grubišić-Belina.Učitelji i nastavnici slušali su predavanja i sudjelovali u stručnoj raspravi o kurikulu Hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Nadasve poučna predavanja održale su više savjetnice za Hrvatski jezik Linda Grubišić-Belina, prof., Marijana Češi, doc., Mirela Barbaroša Šikić, prof. i Anđa Suvala, prof. Zanimljivo predavanje sudionici su imali prigodu čuti od profesora elektrotehnike Maria Esserta koji je predstavio strojarsko jezikovlje na studentskom radu: morfološki generator, rječnički generatori i sintaktičko-seminarski generator. Dr.sc. Sanja Fulgosy izvijestila je sudionike o pravnom okviru Pravilniku o polaganju državne mature čl.37 i čl.24. Upoznali smo se postavljanjem pragova postignuća, mjerila koja postavlja NCVVO i pragove za ocjene. U nastavku skupa održana su predavanjja o komunikacijskim i metodičkim sustavima te o izazovima u određivanju složenosti tekstova koje je iscrpno i zanimljivo izložila Tanja Marčan, prof.

Simpozij je ispunio očekivanja učitelja i nastavnika koji su imali prigodu osvježiti, nadograditi i obogatiti svoja znanja.

 

 

 

Županijsko stručno vijeće

Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Ličko-senjske županije održano je 1. prosinca 2017. u OŠ Zrinskih i Frankopna Otočac u vremenu od14:00 - 18:00 sati.

TEME 1. Izrada ispita za provjeravanje znanja iz književnosti

           2. Obrazovni prezentacijski program MozaBook u nastavi Hrvatskoga jezika

PREDAVAČI - Dragocjenka Bilović, prof, Skupina autora, Damir Mesić

CILJEVI ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

 • učitelji su dobili smjeice za izradu ispita iz književnosti
 • izradili ispit za provjeru znanja iz književnosti na primjeru testa 5. razred
 • dobili obavijesti o Godišnjem planu i programu stručnih skupova ŽSV-a
 • dobili obavijesti o planiranim i ponovljenim skupovima AZOO-e
 • primili informacije o Obrazovnom prezentacijskom programu MozaBook-a u nastavi Hrvatskoga jezika
 • popunili tablice i evaluacijski listić s novim temama i prijedlozima za rad

  

Županijsko stručno vijeće

Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Ličko-senjske županije, održano je u OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac, 22. svibnja 2017. u vremenu od 14:00-18:00 sati.

TEME 1. Grafičke mape u nastavi Hrvatskoga jezika - primjeri iz prakse  ( primjena grafičkih mapa u nastavi književnosti, sonet, pjesničke slike, hrvatski jezik u prošlosti)

            2. Nova jezična stvarnost - promjena prioriteta i pristupa

PREDAVAČI -  Zrinka Romić, prof., Renata Milković Domazet, prof., Debora Lukec, prof., Dragocjenka Bilović, prof.

CILJEVI ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

 • učitelji su upoznali praktičnu primjenu grafičkih mapa u različitim nastavnim područjima i tipovima sati
 • razmijenili iskustva u primjeni grafičkih mapa
 • stvarali predloške na novim primjerima
 • prinijenili jezično znanje temeljeno komunikacijsko-funkcionalnim pristupom jezičnih znanja u različitim konkretnim komunikacijskim situacijama

 

 

 

        

Županijsko stručno vijeće

Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika održano je u OŠ Zrinski i Frankopana Otočac 28. studenoga 2016. u vremenu od 14:00-18:00 sati.

TEME 1. Grafičke mape u nastavi Hrvatskoga jezika

           2. Književno djelo na igranome filmu i lektirno u dječjem; Trik u filmu

PREDAVAČI  Marina Zlatarić, prof.; Dragocjenka Bilović, prof.

CILJEVI ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

 • učitelji su upoznali svrhu grafičkih mapa u nastavi Hrvatskoga jezika
 • upoznali primjere GM-a za različite sadržaje (priprema za pisanje, priprema za sat lektire, vrednovanje lektire i dr.)
 • upoznali shemu stručnoga usavršavanja u šk.god. 2016./2017.
 • upoznali se s adaptacijom književnoga djela u film
 • upoznali se s mogućnostima filmskoga prikaza na dječji način
 • upoznali različite filmske trikove kroz praktične primjere profesionalaca
 • upoznali trikove koji pojačavaju zamišljenu filmsku radnju
 • razmijenili iskustva iz mdijske kulture
Županijsko stručno vijeće

Županijsko stručno vijeće za učitelje Hrvatskoga jeika Ličko-senjske županije održano je u OŠ Zrinskih i Frankopana Otčac, 13. travnja 2016. u vremenu od 14:00-18:00 sati.

TEME 1. Poticanje na stručnu rasparavu u svezi s prijedlogom predmetnoga kurikuluma Hrvatskoga jezika

           2. Vrednovanje pisanih oblika jezičnoga izražavanja

           3. Raščlamba prema iskustvima iz prakse

PREDAVAČI  Tanja Marčan, pro.; Dragocjenka Bilović, prof.

CILJEVI IZRAŽENI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

 • učitelji će raspolagati informacijama o metodologiji nastajanja kurikukuluma
 • raspolagati unformacijama o predmetnom kurikulumu Hrvatskoga jezika
 • utvrditi ključeve za čitanje predmetnoga kurikuluma
 • razmijeniti iskustva o primjeni opisnika za pisane oblike jezičnoga izražavanje
Županijsko stručno vijeće

Županijsko stručno vijeće učitelja Hrvatskoga jezika Ličko-senjske županije održano je 26. veljače2016. u trajanju od 14:00 - 18:00sati 

TEME  1. Poticaj čitanju - nacionalna strategija poticanja čitanja, nove metode u obradbi lektire i književnih djela

            2. Obavijesti  i najave o javnoj raspravi o predmetnim kurikulima

PREDAVAČI  mr. sc. Emica Calogjera Rogić, Dragocjenka Bilović, rof., Branka Merdić, prof.

CILJEVI IZRAŽENI KOMETENCIJAMA

 •  učitelji su se upoznali s nanovijim podatcima o čitalačkim navikama hrvatskih građana i učenika
 • doznali koji su najčitaniji naslovi u Hrvatskoj
 • raspravljali o konceptu lektirnoga popisa i načinu obradbe književnih djela
 • upoznali kako aktualizirati klasike i istovremeno razvijati čitalačku pismenost
 • primijenili metodu pluriperspektivističkoga čitanja na odabranom ulomku književnoga djela
 • razmijenili primjere dobre prakse
 • dobili obavijesti o načinu uključivanja u javnu raspravu o predmetnim kurikulima
CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA

                                                            Počelo je počelo

          Učitelji i nastavnici Hrvatskoga jezika 23. lipnja 2015. održali su prvi skup na temu Cjelovite kurikularne reforme. Skup su organizirale županijske voditeljice Branka Merdić, prof. mentor i Dragocjenka Bilović, prof. učitelj savjetnik. Sudionici skupa dobili su informacije o načinu, informiranju i provedbi Cjelovite kurikularne reforme. U radioničkom dijelu upoznali su se i radili na temeljnim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.U svrhu cjeloživotnog učenja učitelji su osvijestili potrebu za unapređenjem sustava trajnog profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika.

ŽSV Slike

Članovi ŽSV Hrvatski jezik

Županijsko stručno vjeće za hrvatski jezik

Županijsko stručno vijeće za hrvatski jezik sa sjedištem u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana u Otočcu provodi i koordinira poslove stručnog usavršavanja učitelja hrvatskoga jezika Ličko-senjske županije u skladu s programom AZZO-e. Temeljno načelo rada ŽSV je da uz neposredne sadržaje stručnog usavršavanja osnažuje i promiče kvalitetu odgojno-obrazovnoga rada.

Ciljevi rada ŽSV:

 • Permanentno usavršavanje učitelja
 • Planiranje i organizacija održavanja skupova
 • Motivacija za rad
 • Razmjena informacija i iskustava u svrhu poboljšavanja kvalitete rada
 • Otvaranje mogućnosti za stjecanje kompetencija za napredovanje u zvanju
 • Poštivanje pedagoških načela kao smjernica u poučavanju na svim odgojno-obrazovnim područjima
 • Osmišljavanje  novih strategija poučavanja s težištem na aktivnostima učitelja i učenika
 • Provođenje kurikulumskoga pristupa usmjerenoga na razvoj kompetencija

Županijsko stručno vijeće organizira se sastajanjem najmanje tri puta u školskoj godini.Plan i program kao i sve ostale aktivnosti u svezi s radom ŽSV potvrđuje AZZO-e u neposrednoj nadležnosti više savjetnice Linde Grubišić-Belina,prof.

 

Vijeće - veljača 2012.

Stručno vijeće za učitelje hrvatskoga jezika Ličko-senjske županije održano je 15. veljače 2112. u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana Otočac.

 Učitelji su kroz stručno predavanje i radionicu stekli kompetencije o potpori učenicima s teškoćama u učenju.

Pristupilo se praktičnoj primjeni učenja izrade IOOP-a.

Kod učitelja je razvijena svijest o metodologiji prilagodbe programa i zanimanje za srategije suvremenoga poučavanja.

 

ŽSV -TRAVANJ

Županijsko stručno vijeće održano je 26. travnja 2012.

Teme: Vrste kurikuluma i planiranje na temelju ishoda učenja; razred kao terapijska zajednica.

Kompetencije koje su učitelji stekli:

- upoznali smjernice otvorenoga i zatvorenoga kurikuluma

-prepoznali vrste pitanja ( divergentna i konvergentna)

- napisali komentar o kurikulumu

- povezali planirane ishode učenja i način vrednovanja

-samostalno preoblikovali klasičnu pripremu prema novome obrascu

- uskladili vrstu učenja s razinom sposobnosti, interesa i potreba svojih učenika u razredu

 

ŽSV STUDENI-PROSINAC 2012.

Županijsko stručno vijeće odžano je 12. 12. 2012.

Teme: Uspješno čitanje i pisanje, pluriperfektivističko čitanje i pisanje.

Kompetencije koje su učitelji stekli:

- upoznali upotrebu srategije čitanja na kognitivnoj i metakognitivnoj razini

-dobili poticaj i osvježenje za rad korištenjem nekih od predloženih tehnika

- pokrenuli nove ideje i odabrali ponuđene tehnike prema potrebama svojih učenika

-upoznali tehnike kojima se može potaknuti razumijevanje teksta

-predvidjeli smisao teksta,povezali i postavljali pitanja

-koristili prikaze (umne mape,Vennov dijagram i grafički prikaz priče) 

- upoznali i iskušali pojedine vježbe pisanja, preoblikovali tekst i pisali u zadanome tipu.

 

                     ŽSV, veljača 2013.

Vijeće je održano 28. veljače 2013.

Teme:  metrijske karakterustike testova znanja

           tipologija zadataka za sastavljanje testova

Predavači: Danijela Jandrić, dipl.psih. prof.

                 Dragocjenka Bilović, prof.učitelj savjetnik

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

               Učitelji su:

 • upoznali temeljne dokimološke pojmove na kognitivnom području
 •  
 • upoznali temeljna načela u izradi zadataka
 •  
 • upoznali  specifične ciljeve metrijske analize testa
 •  
 • upoznali vrste ispitnih zadataka zatvorenoga i otvorenoga tipa
 •  
 • razlikovali dobre od loših zadataka
 •  
 • predvidjeli smisao teksta, povezali i postavljali pitanj
 •  
 • oblikovali kriterije za ishode vrednovanja

 

 

 

                                              ŽSV lipanj, 2013.

                              ŽSV iz Hrvatskoga jezika održano je 20. lipnja 2013. u 12:00 sati u trajanju od 4 sata

                             Teme: učiti kako učiti, planiranje prema kurikularnim načelima, pristup poučavanju učenika inojezičara (izvješće)

                             Predavači: Zrinka Romić, prof., Dragocjenka Bilović, prof., uč. savjetnik, Emica Bukovac, dipl. uč.

                             Ciljevi iskazani kompetancijama sudionika, učitelji su:  

 • definirali kompetenciju samostalnog učenja u Europskom okviru ključnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje
 • upoznali strategije metakognitivnoga učenja
 • razmotrili ponuđene prijedloge i konkretne mogućnosti kojima se na jednostavan način učenicima može metodički približiti učenje o učenju
 • raščlanili ishode učenja na prijedlogu izvedbenoga plana za VII. razred        
 • primijenili teorijska znanja na primjerima dnevnih priprema iz jezičnoga izražavanja i književnosti
 • dobili informacije o Odluci, Pravilniku i pristupu poučavanju učenika inojezičara                                                    

                            ,     

 

                                            ŽSV   studeni   2013.

 

           Županijsko stručno vijeće za Hrvatski jezik održano je 28. studenoga 2013. u OŠ Zrinski i Frankopana Otočac s početkom u 15.oo sati u trajanju od 4 sata.

           Teme: Mali odmor - petominutne aktivnosti, kurikularno planiranje, inojezična iskustva.

           Predavači: Iva Močibob, prof.; Dragocjenka Bilović, prof,; Emica Bukovac, dipl. uč.

          Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika, učitelji će:

 •     planirati ciljeve nastavnoga sata unutar kognitivnoga područja
 •     upoznati strategije izmjena kratkih aktivnosti na nastavnome satu
 •      istovremeno povezivati afektivno, psihomotoričko i kognitivno područje
 •      moći primijeniti kratke aktivnosti na dinamiku sata
 •      raščlaniti prijedlog izvedbenoga programa prema kurikularnom planiranju
 •      za osmi razred
 •      podijeliti inojezična iskustva o sastavljanju ispita za procjenu znanja
 •      biti upoznati sa zaključcima V. simpozija učitelja i nastavnika
 •      Hrvatskoga jezika

                                                                                       

                                             

 

                              ŽSV ožujak 2o14.

Županijsko stručno vijeće za učitelje Hrvatskoga jezika održano je 12. ožujka 2014. u Osnovnoj školi Zrinski i Frankopana Otočac s početkom u 15:00 sati.

Tema : Ravnopravno dostojanstvo, solidarnost i poštivanje prava - temeljni čimbenici prevencije nasilja među učenicima

Predavač: dr. sc. Vesna Bilić  ( Učiteljski fakultet Zagreb)

Podteme: Implementacija kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavi Hrvatskoga jezika

                Građanski odgoj i početci hrvatske pismenosti (iskustva iz prakse)

Predavač: Dragocjenka Bilović, prof, učitelj savjetnik

Ciljevi izraženi kompetencijama:

Učitelji su:

 • upoznali različite klasične oblike međuvršnjačkoga nasilja
 • naučili kako prepoznati ulogu vršnjaka među učenicima
 • spoznali načine utjecaja na formirnje stavova i vrijednosti o poštivanju osobe, njezinih prava i ravnopravnosti kao temelja prevencije nasilja
 • upućeni u suzbijanje društvene isključenosti i drugih oblika diskriminacije pojedinca
 • upoznali načine upravljanja emocijama i sukobima
 • upoznali ciljeve, srukturne i funkcionalne dimenzije i postignuća učenika iz Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja
 • raščlanili i popunili prijedlog obrasca izvedbenog plana i programa GOO-a
 • implemetirali temu iz hrvatskoga jezika o početcima hrvatske pismenostu u dimenzije GOO -a

                 

 

 

           Županijsko stručno vijeće učitelja/ca Hrvatskoga jezika Ličko -senjske županijsko

               održano je 22.09. 2014. u OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac s početkom u 12:oo sati

TEME:  Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja za osnovne i srenje škole, igranje u odgovarajućoj ulozi, godišnje planiranje i programiranje

Predavači: Ivana Rožić Dubravčić, prof.

Dragocjenka Bilović, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika,  učitelji su:

 • upoznali okvirne sadržaje Programa i njegovu međupredmetnu primjenu
 • razmotrili načine međupredmetne korelacije i integracije u planiranju i programiranju GOO
 • potaknuti na provođenje i uporabu interaktivnih metoda učenja i poučavanja usmjerenih na iskustvo
 • sudjelovali u radionici timskog i suradničkog učenja
 • upoznali način implementacije pripreme GOO-a u godišnje izvedbene programe
 • razmijenili i podijelili iskustva kurikularnog planiranja
 • dobili smjernice za rad u šk. god. 2014./2015.
 

                                         ŽSV - 16.travnja 2015.

Teme: Opisnici za vrednovanje različitih oblika pisanog jezičnog izražavanja u osnovnoj školi ( suubjektivni opis, portret, komentar, problemski članak, prikz); analitički pristup vrednovanju učeničkih sastavaka

Predavači: Dragocjenka Bilović, prof.,uč. savjetnik

                  Renata Milković Domazet,prof., uč. mentor

                  Mia Bilović Peitel, prof.

                  Dragica Uzelac, dipl. učiteljica

Ciljevi iskazani kompetencijama:

učitelji su:    - osvijestili važnost poučavanja različitih oblika pisanoga jezičnoga izražavanja u osnovnoj školi

                    - izrađivali opisnike za različite oblike pisanoga je zičnog izražavanja ( subjektivni opis, portret, komentar, problemski članak, prikaz)

                   - primjenjivali opisnike u vrednovanju učeničkih radova

 

               

ŽSV 23. lipanj 2015.

Zajedničko županijsko stručno vijeće osnovnih i srednjih šklola iz Hrvatskoga jezika održano je 23. lipnja 2015. u Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana Otočac.

Tema. Cjelovita kurikularna reforma

Predavači: Dragocjenka Bilović, prof.

                 Branka Merdić, prof.

CILJEVI ISKAZANI KOMPETENCIJAMA

Učitelji su:

 • upoznali planirane aktivnosti i korake te faze faze i ciljeve provedbe Cjelovite kurikularne reforme
 • raspravljali o konceptima za razumijevanje ONK-a
 • iščitavali ciljeve Strategije i moguće dobrobiti
 • upućeni na popunjavanje on-line upitnika
Županijsko stručno vijeće 26.veljače 2016.

Županijsko stručno vijeće za učitelje i nastavnike Ličko-senjske županije održano je 26. veljače 2016. u knjižnici Osnovne škloe Zrinskih i Frankpona Otočac s početkom 14:00 sati.

Teme: Poticaj čitanju-nacionalna strategija poticanja čitanja, nove metode u obradbi lektire i književnih djela; obavijesti i najave o javnoj raspravi o predmetnim kurikulima

Predavači: mr.sc. Emica Calogjera,prof.; Dragocjenka Bilović, prof.,uč. savjetnik

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

Učitelji su:

 • su se upoznali s najnovijim podatcima o čitalačkim navikama građana i učenika
 • doznali koji su najčitaniji naslovi u Hrvatskoj
 • raspravljali o konceptu lektirnoga popisa i načinu obradbe književnih djela
 • upoznali kako aktualizirati klasike i istovreeno razvijati čitalačku pismenost
 • primijenili metodu pluri perpektivističkog čitanja na odabranom ulomku književnoga djela
 • obaviješteni o provovedbi i načinu uključivanja u javnu raspravu o predmetu
Županijsko stručno vijeće 13.travnja 2016.

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika održano je Osnovnoj školi Zrinskih i Frankopana  Otočac 13. travnja 2016. s početkom u 14:00 sati

Tema: Poticanje na stručnu raspravu u svezi s prijedlogom predmetnoga kurikuluma Hrvatskoga jezika

Predavač: Tanja Marčan, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

Učitelji su:

 • raspolagali inforacijama o metodologiji nastajanja predmmetnih kurikuluma
 • raspolagali informacijama o nastajanju predmetnoga kurikuluma Hrvatskoga jezika
 • utvrdili ključeve za čitanje predmetnoga kurikuluma
 • razmijenili iskustva u primjeni opisnika za pisane oblike jezičnoga izražavanja
e-Škole

e-Škole


Kalendar
« Svibanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Oglasna ploča

Korisni linkovi
Institucije

Obrazovanje


RSS Reader
CARNet
22.05.2018. 15:35
CARNET na Znanstvenom pikniku 2018.
Sedmi po redu Znanstveni piknik održat će se od 25. do 27. svibnja 2018. godine na jezeru Jarun (Otok Univerzijade) u Zagrebu, pod visokim pokroviteljstvom Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Grada Zagreba.  

21.05.2018. 13:46
Scientix webinar: „An introduction to Scientix and eTwinning“
U sklopu Scientix 3 projekta u utorak, 22. svibnja 2018. godine, u 18.00 sati održat će se webinar pod nazivom „An introduction to Scientix and eTwinning“.


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju